Komşularınızla Aranız Bozulmasın

Siz Ailenizle Biz Yönetimle ilgilenilim

Hakkımızda

Profesyonel Site ve Apartman Yönetimi konusunda 2017' den beri "Alanında en iyisi olma" şiarı ile dürüst ve eksiksiz hizmet anlayışı çerçevesi içerisinde aldığı sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabası içerisindeyiz.

Bugüne kadar onlarca müşterimizin, malikleri olduğu taşınmazların yönetimleri ve hizmetlerinin yapılması adına;  Profesyonel Site ve Apartman Yönetimi firmamızı seçmiş olmaları en önemli gurur kaynaklarımızdan olmakla birlikte, hizmet kalitemizi ve müşteri portföyümüzü geliştirerek artırmak, gelecek adına en önemli hedeflerimizdendir.

Hizmetlerimiz

Yönetim Hizmetleri

Detay Teklif Al

Danışmanlık Hizmetleri

Detay Teklif Al

Bakım ve Onarım Hizmetleri

Detay Teklif Al

Temizlik ve Hijyen Hizmetleri

Detay Teklif Al

Peyzaj Düzenleme & Havuz Bakım Hizmetleri

Detay Teklif Al

Control Yönetim Profesyonel Apartman ve Site Yönetimi

Control Yönetim ile toplu yaşam alanlarında; aidat toplama sorunları ve değişkenlik gösteren tadilat ve bakım masrafları gibi teknik, hukuki ve finansal yönetim sorunlarını artık ‘komşular’ değil, Control Yönetim Takımı olarak çözüyoruz.

Genel Yönetim

● Genel Kurul’ da verilen kararların uygulanması
● Binanın, amacına uygun kullanılmasının gözetilmesi
● Defterlerin ve hesapların kayıtlanması
● İşletme projesi ve faaliyet raporunun yapılması
● Hizmet sözleşmelerinin yapılması /denetlenmesi
● Binanın sosyal ilişkilerinin yürütülmesi

Bütçe Yönetimi

● Aidatların tahsil edilmesi
● Binanın yönetimiyle ilgili ödemelerin yapılması
● Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin dava ve icra takiplerinin planlanması/yürütülmesi
● Her ay gelir-gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması

Hukuki Yönetim

● Aidat borçlarını ödemeyen kat maliklerine ihtarname gönderilmesi
● Gönderilmiş olan ihtar mektuplarına olumlu dönüşler alınmaz ise avukatımız aracılığıyla yasal takiplerin başlatılması
● Binaya yapılan tüm resmi kurumlardan gelen evrakların teslim alınması zamanında ve süresinde cevaplarının yazılması
● Yapılan icra takiplerine itirazlar olur ise itirazın iptali davalarının açılması ve sonuçlandırılması

Personel Yönetim

● Personelin servis/hizmet kalitesinin yükseltilmesi
● Personelin izin düzenlerinin ayarlanması
● Yıllık izinlerde çalışma alanlarının aksaksız yönetilmesi
● Maaş, SGK vb. ödemelerin yapılması
● Kıdem tazminatı fonu oluşturulmasının önerilmesi, vb